Bilgilendirme Rehberi


Bu Yönerge’nin amacı; Dokuz Eylül Üniversitesi’nde kayıtlı bulunan engelli öğrencilerin; öğrenim hayatlarını kolaylaştırmak için gerekli akademik ortamın hazırlanması ve eğitim-öğretim süreçlerine tam katılımlarını sağlamak amacıyla gerekli tedbirleri almak ve düzenlemeler yapmak üzere kurulan Engelli Öğrenci Biriminin çalışma usul ve esaslarını belirlemek, engel durumlarından dolayı ders ve sınav uygulamalarında karşılaştıkları sorunları ortadan kaldırarak eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak üzere yapılacak işlemleri düzenlemektir.

Akademik ve İdari Engelli Öğrenci Danışmanlarımıza ihtiyaçlarınızı, öneri ve şikayetlerinizi iletebilir, engelsiz bir üniversite oluşturmamızda yol arkadaşımız olabilirsiniz.

 

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı 20 Haziran 2006 tarih ve 26204 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Yükseköğretim Kurumları Özürlüler Danışma ve Koordinasyon Yönetmeliği”ni çıkarmıştır. Yönetmeliğin 8. maddesi gereğince her üniversitede “Yükseköğretim kurumları özürlü öğrenci birimi”ni kuracaktır. Dokuz Eylül Üniversitesi 18.03.2009 tarihi itibari ile Dokuz Eylül Üniversitesi Engelli Öğrenciler Birimini oluşturmuştur.

?

Uluslararası düzeyde ülkelerin engellilik politikalarını yönlendirecek hukuki bağlayıcılığı olan temel belge Birleşmiş Milletler tarafından 13 Aralık 2006 tarihinde kabul edilerek 3 Mayıs 2007 tarihinde onaylayan devletler açısından yürürlüğe girmiş olan Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme’dir. Sözleşme, engellilerin tüm insan hak ve temel özgürlüklerinden tam ve eşit şekilde yararlanmasını teşvik etmek, korumak, sağlamak ve doğuştan sahip oldukları onura saygıyı güçlendirmeyi amaçlamaktadır.

Ayrımcılıkla Mücadele- Bir Eğitim El Kitabı
ayrımcılık el kitabının kapak detayı

"Avrupa İnsani Danışmanlığı" ve "Göç Politikaları Grubu" ortaklığıyla üretilen bu döküman, ayrımcılık kavramı, avrupa hukukundaki yeri, ayrımcılıkla mücadelede yöntem ve araçlar üzerine detaylı bir el kitabı niteliğinde. Dökümanı bilgisayarınıza indirebilirsiniz.

Ayrımcılıkla Mücadele-Bir Eğitim El Kitabı

Sİzler için seçtiğimiz bazı linkler

Engelli Rehberi

Türkiye'de engellilerle ilgili bütün yasal mevzuatı toplu olarak bulabileceğiniz rehberi bilgisayarınıza indirebilirsiniz

Engelli Rehberi

otizm nedir

Otizm Nedir?   Otizmin Belirtileri Nelerdir?

?

DİKKAT EKSİKLİĞİ HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU (DEHB)  

Uzm. Psk. Ülkü Ünal